โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโชคอำนวย

นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ
นายบัญชา บุญชอบ
นายสกุลทอง ทองทับ
นางวีระยา แสนทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,844
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-442318 อีเมล์: chokaumnauy@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ ประทุมมาศ โทรศัพท์: 0894267883 อีเมล์: pratum_2513@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]