โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านยอดดอนชี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านยอดดอนชี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียน โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกาาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนบ้านยอดดอนชี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านยอดดอนชี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านยอดดอนชี
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านยอดอนชี

นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยอดดอนชี

นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์
นางรัตนากร โพธิ์งาม
นายปกรณ์ มั่นจิต
นายสมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,785
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-441044 อีเมล์: yoddonchee@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0878694010 อีเมล์: vitaya_@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]