โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายวีรพจน์ คำกุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินลาดแสนตอ

นางสวรรยา ทองไทย
นางสาวแสงพิศ แพทย์เพียร
นางสุวิมล คำเฮือง
นางสาวอนงค์นาฏ ทองทับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

505
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370620 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิชัย บุญสะอาด โทรศัพท์: 0817606716 อีเมล์: woottinun1985@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]