โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายสุข สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
นายทวี ทองสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

นายสุข สร้อยคำ
นางสาวนารีนาฏ สีหานาม
นางรัตนกุล สีดารัตนิน
นายเกรียงไกร ชูกร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

315
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-850265 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ ผาดี โทรศัพท์: 0881097679 อีเมล์: nongpukpuy_2010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]