โรงเรียนบ้านนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นางเครือจิตร สีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดี

นางเครือจิตร สีหา
นายอุดมศักดิ์ มิ่งขวัญ
นางรัตนาพร ฟักศรี
นางอรุณี ดุจดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

118
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370623 อีเมล์: Bannadee.2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บังอร พันพละ โทรศัพท์: 0876406499 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]