โรงเรียนบ้านนาเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายวันชัย สกุลพอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเจริญ

นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์
นางสาวพูลทรัพย์ พลตื้อ
นางสาวอภิญญา ทองคำ
นางสุจิตรา พุฒพิมพ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

848
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045370645 อีเมล์: nachareon_sch@yahoo.co.
เว็บมาสเตอร์:: พรภิรมย์ แก้วมหา โทรศัพท์: 0867185225 อีเมล์: krupornpirommail@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]