โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านภูมะหรี่

นางจิราภรณ์ พละพงศ์
นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์
นางมานิกา กาหาวงศ์
นางวรรณลี ทองลอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045370213 อีเมล์: puma_unna@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีระวัฒน์ แก้วสนิท โทรศัพท์: 0896169535 อีเมล์: hs3khw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]