โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสร้างแก้ว

นายลิขิต สุโภภาค
นางทัศนา บุญศรี
นางอุดมลักษณ์ บัวหยาด
นางสุนทราณี แสนทวีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045426442-3 อีเมล์: likhits26@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลิขิต สุโภภาค โทรศัพท์: 0909256945 อีเมล์: likhits26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]