นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

นางสกาวรัตน์ โสภา
นางสุริเพ็ญ สุขสำราญ
นางประยงค์ศรี บุญเถิง
นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

341
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370153 อีเมล์: nangam.sc@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประสพโชค ไชยกาล โทรศัพท์: 0857680180 อีเมล์: k19_d1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]