โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นางสาวแววดาว แก้วศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดูกอึ่ง

นางสาวนิตยา หวังสุข
นางสาวดิศราภรณ์ วงศ์ราชา
นางสาวจุไลรักษ์ ทินโนรส
นางสาวสุภาภรณ์ ถนอมลาภ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-959340 อีเมล์: bandookaueng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุไลรักษ์ ทินโนรส โทรศัพท์: 0879598058 อีเมล์: julairuk1981@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]