โรงเรียนบ้านเลิงบาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายธรนิศวร์ สารปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเลิงบาก

ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร ภูภักดิ์
นายธรนิศวร์ สารปัญญา
นางสาววันเพ็ญ บุญชิต
นายไพโรจน์ ติกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

368
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเลิงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-405959,045- อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อาศิระ บรรเทิง โทรศัพท์: 0942345084 อีเมล์: arsira_bunterng@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]