โรงเรียนบ้านเลิงบาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเลิงบาก

นางสาวพรนิภา ศรีโชค
นายอาศิระ บรรเทิง
นางมนัสนันท์ บุ้งทอง
นายชวนินทร์ ถิ่นขาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

239
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเลิงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-405959,045- อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อาศิระ บรรเทิง โทรศัพท์: 0942345084 อีเมล์: arsira_bunterng@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]