โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใบบริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสมปอง พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโดมประดิษฐ์

นางสาวศรวณีย์ สำราญ
นางสุมาลี พลหงษ์
นางสมรส หาญณรงค์
นางครองขวัญ ร่วมจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959320 อีเมล์: sppp2515@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เวชยัน สังฆว้ตร โทรศัพท์: 0803384988 อีเมล์: panwet2720@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]