โรงเรียนบ้านห้วยแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยแดง

นางสาวสุธิดา ทองปัน
นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์
นางสายทอง เหล่าพาชี
นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,186
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045252616 อีเมล์: huaydang_school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: บรรจง พูลทอง โทรศัพท์: 0625487869 อีเมล์: chongthai_11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]