โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายศักดา ศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสว่าง

นางรัตนา พูลมาศ
ว่าที่รต.หญิงชญาณี ไชยโกฏิ
นางสาวกรกนก บรรเทิงสุข
นายศักดา ศักดิ์ศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

246
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0819994108 อีเมล์: School_Nonsawang@yahoo.
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนภสร ประจันทอน โทรศัพท์: 0804779430 อีเมล์: napason2521@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]