โรงเรียนบ้านนาชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8 คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านนาชุม
7 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาชุม
6 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนบ้านนาชุม
5 คู่มือการขอลาออกโรงเรียนบ้านนาชุม
4 คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนบ้านนาชุม
3 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนบ้านนาชุม
2 คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนบ้านนาชุม
1-คู่มือการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาชุม

นายจงรัก วินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาชุม

นายประเสริฐ เบ้าโสภา
นางปิยะมาศ จันทร์จิตร
นางสาวกัลยาณี คำจันทร์
นายวิจิตร วิเศษรุ่งเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-252860 อีเมล์: nachum_s@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเลิศฤทธิ์ ถึงปัดชา โทรศัพท์: 0979242800 อีเมล์: nachum_s@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]