โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอลาออก
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
ค่มือการขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายยุทธนา พรทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งดูกใส

นางมณทญา พูลเพิ่ม
นางสาวจันทิมา บุญโชติ
นายสุวรรณ วงษาชัย
นางสาวรุจิรัตน์ วงค์ชาชม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

421
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: kaengdooksai@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นิติ ฉัตรสุวรรณ โทรศัพท์: 0878701877 อีเมล์: niti.ch1971@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]