โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร.ร.บ้านดอนโด่
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอลาออก
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายวัฒนา ขันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนโด่โคกเลียบ

นายวัฒนา ขันคำ
นางจินตนา พรทิพย์
นายอรรถพล ุสุขประเสริฐ
นายเทิดศักดิ์ นาทธนนันท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,606
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045370554 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอรรถพล สุขประเสริฐ โทรศัพท์: 0861792944 อีเมล์: tee_dye@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]