โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร.ร.บ้านดอนโด่
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอลาออก
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายวัฒนา ขันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนโด่โคกเลียบ

นางผ่องศรี พรหมวิชัย
นางสมพร เหลากลม
นายเทิดศักดิ์ นาทธนนันท์
นางนิจกาญจน์ บุตะเคียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

936
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045370554 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอรรถพล สุขประเสริฐ โทรศัพท์: 0861792944 อีเมล์: tee_dye@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]