โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


นายจิระ คูณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคูณ

นายจิระ คูณทอง
นายธีร์ธนวัจน์ พร้อมพรม
นางสาวกฤษณา จันทะคูณ
นางสาวธิดารัตน์ รุจิโชค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

172
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045252703 อีเมล์: NonKhoon @ hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัสธธร สาธุจรัญ โทรศัพท์: 0959036814 อีเมล์: Nonkhoon_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]