โรงเรียนบ้านนาจาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายพิศิษฐ ขาวจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาจาน

นางสาวอรุณี ทองพิทักษ์
นางสายทอง ดวงไข
นางสาวปานเลขา วิเศษวงษา
นายกวี พันแสนแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,139
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045472082 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์พิทักษ์ เค้ามูล โทรศัพท์: 0885946605 อีเมล์: heroson_1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]