โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายทองสุข เจือจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

นายอังกูร ก้วยคุณานนท์
นางเบญจพร ทันตานนท์
นางมะลิ เค้ามูล
นางสมใจ ชนะภัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045849029 อีเมล์: saimoonschool058@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนงนุช รัตนา โทรศัพท์: 0880848261 อีเมล์: nuch.16@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]