โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายประเดิม บุญเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนค้อลุคุ

นายวิสันต์ ธรรมสาร
นายเกรียงศักดิ์ แก้วคูณ
นางเพ็ญศรี จำศรี
นายบุญจันทร์ เจือจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045852460 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เจริญศักดิ์ ยุพา โทรศัพท์: 0810708559 อีเมล์: chareon_sak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]