โรงเรียนบ้านเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายโทน มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเม็ก

นางสาวเบญจรัศมี นนทวงษ์
นายโทน มากดี
นางธไนศวรรย์ แพงคำฮัก
นางอาภัสนันท์ ศรีพิกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

277
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045370499 อีเมล์: mekschool@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ธไนศวรรย์ แพงคำฮัก โทรศัพท์: 0857675583 อีเมล์: pui.2121@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]