โรงเรียนบ้านนกเต็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการรับนักเรียน

นายนโรดม ฟ้าสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนกเต็น

นางลัดดาวรรณ พรทิพย์
นางวิจิตรา จันทร์ผ่อง
นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนมงคลพงศ์
นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกเต็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-252592 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทะจร โสดา โทรศัพท์: 0813603309 อีเมล์: janjorn79@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]