โรงเรียนบ้านนาเอือด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายสุบรรรณ ลาสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเอือด

นางวิภาดา สิทธิโสม
นางชญานิษฐ์ สุคัญธารุณ
นางนวลมณี อรุณเจริญ
นายนรินทร์ พร้อมสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

905
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเอือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0898494809 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา บุญชิต โทรศัพท์: 0903760477 อีเมล์: bannauard@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]