โรงเรียนบ้านหนองห้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


นายวินัย วงศาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองห้าง

นายบุญส่ง จันสุตะ
นางสาวตติยาภรณ์ วงศ์ขัน
นางสาววาสนา สินบุญ
นางสาวสัมพรรณ โสภาพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองห้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370610 อีเมล์: Samphan512@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัมพรรณ โสภาพ โทรศัพท์: 0801667512 อีเมล์: Samphan512@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]