โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน การขอลาอออก
คู่มือประชาชน การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือประชาชน การรับนักเรียน

นายทองอินทร์ จาระงับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

นางสาวพิทยารัตน์ จันทร์อบ
นายแสวง รางเงิน
นางเพียงใจ สิมมา
นางสาวนิวาส สิทธิโสม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

254
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-959515 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิวาส สิทธิโสม โทรศัพท์: 0818766645 อีเมล์: taem198110@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]