ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
การรับนักเรียนเข้าเรียน
การขอย้ายเข้าของนักเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอลาออก
การเทียบโอนผลการเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอใช้บริการอาคารสถานที่

นายสุภรณ์ ตรงกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฟ้าห่วน
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฟ้าห่วน

นายไกรเพชร แหวนสุข
นายเหลาทอง ทองเทพ
นายเศรษฐวัฒน์ สมภูมิ
นางสาวสมจิตร ศุภษร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045399619 อีเมล์: supaot2407@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศุภชัย โอษฐิเวช โทรศัพท์: 045399619 อีเมล์: supotiwet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]