คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
การรับนักเรียนเข้าเรียน
การขอย้ายเข้าของนักเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอลาออก
การเทียบโอนผลการเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอใช้บริการอาคารสถานที่

นายกิตติศักดิ์ กออ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฟ้าห่วน
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฟ้าห่วน

นางธิดารัตน์ เหลาผา
นางเพ็ชลวง พินิจกุล
นางอรุนศรี บุญโจม
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

249
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045399619 อีเมล์: supaot2407@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศุภชัย โอษฐิเวช โทรศัพท์: 0819557252 อีเมล์: supotiwet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]