โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ดร.สังวาลย์ ประพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขุ่น

นางสาวจิมลอน คูณทา
จ.ส.ต.วีระ อนุสนธิ์
นายปิยะรัตน์ สวัสดิ์มงคล
นางสาวรุ่งนภา ชูกร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

241
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045370606 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จิมลอน คูณทา โทรศัพท์: 0819762592 อีเมล์: kjimlon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]