โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายศักดิ์ชัย สมวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยหมาก

นายศิวะพงศ์ ใจดี
นายศักดิ์ชัย สมวัลย์
นายอธิพัชร์ วราโชติธนาสิทธิ์
นางศิริพร เนียมไทยสงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

140
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-349069 อีเมล์: hauymak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสริมสิทธิ์ พรมสีใหม่ โทรศัพท์: 045-349069 อีเมล์: hauymak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]