โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายศักดิ์ชัย สมวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยหมาก

นายเสริมสิทธิ์ พรมสีใหม่
นายศิวะพงศ์ ใจดี
นางดวงจันทร์ สีสุรัตน์
นางทิพวรรณ มูลราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0973268971 อีเมล์: hauymak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสริมสิทธิ์ พรมสีใหม่ โทรศัพท์: 0973268971 อีเมล์: hauymak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]