โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายพิชาติ พิลาวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่

นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยม
นายเผิน ชมทอง
นายพิชาติ พิลาวัลย์
นางสุมาลี ชมทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370598 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรเทพ สิงห์สา โทรศัพท์: 0927422528 อีเมล์: utai.sar@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]