โรงเรียนบ้านสระคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางอรทัย จันทร์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระคำ

นางสาวอทิติยา ธนูทอง
นางรัชนีกร ลำภา
นายสุริยัน จันทร์ผาย
นางอุไรวรรณ ศุภษร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

115
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370600 อีเมล์: sj5@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สุริยัน จันทร์ผาย โทรศัพท์: 0827535750 อีเมล์: sj5@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]