โรงเรียนบ้านโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่ง

นายปราโมทย์ โอสถศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

142
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 085-6102283 อีเมล์: pongschool1@ chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศรัญรัตน์ ประโลมจิตร์ โทรศัพท์: 085-6102283 อีเมล์: saranrat.1985@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]