โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายสุรชัย ศรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่ากุงน้อย

นางสาวธัญญทิพย์ ศรีลาเลิศ
นายเอกวิทย์ นนทสิน
นายกฤษณพงษ์ ป้องภัย
นางวาสนา หมั่นวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

185
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399014 อีเมล์: pakoongnoyscool@gmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: สุมาลี สาธุพันธ์ โทรศัพท์: 0879637761 อีเมล์: Sumalee.oam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]