โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือประชาชน-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือประชาชน-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน-การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน-การขอลาออก
คู่มือประชาชน-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือประชาชน-การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือประชาชน-การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชน-การรับนักเรียน รร.บ้านป่ากุงใหญ่

นายสุภรณ์ ตรงกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่ากุงใหญ่

นายวิทยา พิมพกรรณ์
นางวราภรณ์ หิมะคุณ
นายสุภรณ์ ตรงกรณ์
นางสาวราตรี จูมลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

239
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-264195 อีเมล์: pakungyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพทูลย์ จรลี โทรศัพท์: 0879471683 อีเมล์: pakungyai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]