โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายสถิตย์ วงค์วาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสวาสดิ์

นายสถิตย์ วงค์วาน
นางสาวสุธารัตน์ คำล้าน
นางสาวปรวิศา ประชุมชัย
นายอมร ศรีนิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-407141 อีเมล์: swasschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อมร ศรีนิล โทรศัพท์: 0878809828 อีเมล์: pinktago@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]