โรงเรียนบ้านงิ้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


นายทินกร แก้วกัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านงิ้ว

นางสาวสุพัตรา อุ่นเสมอ
นางจุฑารัตน์ สานนท์
นางคำนาง แพงจักร
นายไพรวัลย์ บุญมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

289
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 089-5851280 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิชญาภา ศรีชื่น โทรศัพท์: 0821520162 อีเมล์: suwan1945@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]