โรงเรียนบ้านแก้งกอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายอุทิศ สอแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก้งกอก

นางฉวีวรรณ บุญปอง
นางมลฤดี มนัส
นางนงค์ลักษณ์ สอแสง
นางยุวฉัตร หลุมทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

147
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก้งกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399075 อีเมล์: kangkok.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: test test2 โทรศัพท์: 000000000 อีเมล์: test@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]