โรงเรียนบ้านนาคอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายเด่นชัย สุขแสวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาคอ

นายมนตรี สีมั่น
นางสาวกฤษนา บุญสืบ
นายเด่นชัย สุขแสวง
นางสาวณิชาภา โคตรเมือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาคอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐวุฒิ แก้วกัญญา โทรศัพท์: 0854975705 อีเมล์: nataru_onumi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]