โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายวินัย คำมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหุ่งหลวงพะเนียด

นางวริศรา สอแสง
นางสาวละอองดาว ไชยะโอชะ
นายชัยพิชิต สุระเสน
นายไพบูรณ์ แสงใบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370226 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กิตติศักดิ์ ขันธิวัตร โทรศัพท์: 045370266 อีเมล์: tongatoon1234@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]