ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน:การขอใช้บริการด้านสถานที่
คู่มือประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน:การขอลาออก
คู่มือประชาชน:การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือประชาชน:การขอย้ายนักเรียนออก
คู่มือประชาชน:การขอย้ายนักเรียน
คู่มือประชาชน:การรับนักเรียนในสังกัดของพสฐ

นายบัณฑิต อังคุระษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกเที่ยง

นายอภิศักดิ์ มากดี
นางสายไหม จรทะผา
นางพรรณี พรรณเจริญ
นางหนูพัฒน์ เข็มเคน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: kokthiangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิตติยา ฉัตรสุวรรณ โทรศัพท์: 0943101303 อีเมล์: guitar.kittiya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]