โรงเรียนบ้านดอนชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออก
คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนชี

ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย
นางประจวน ภูลายดอก
นายประกอบ พงษ์สถิตย์
นายชัยนาท ทะนงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0861669042 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุบลศรี โคตรมงคล โทรศัพท์: 083-1252207 อีเมล์: ubonsri2014@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]