โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียน

นายขจรเดช พละพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำเขื่อนแก้ว

นางสาวทิพวรรณ แก้วจันทร์
นายวรพรรณ แสงอื้อ
นางมณีรัตน์ ธิมาทา
นายขจรเดช พละพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0854685599 อีเมล์: kjd102506@gmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิตยา คำผุย โทรศัพท์: 0900373707 อีเมล์: thitayakhampui@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]