โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 6

นายเจษฎางค์ ไชยโกฏิ
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
นายชัชวาล บุญเหลี่ยม
นายชัยยุทธ บุญเติม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,078
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-366468 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เจษฎางค์ ไชยโกฏิ โทรศัพท์: 0890780291 อีเมล์: jatsdang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]