โรงเรียนบ้านหินสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายสมัย ปัญกาที
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินสูง

นางเบญจาภัค บุตรโคตร
นางวิไลวรรณ โพธิ์ศรีทอง
นางสาวพัชรนัดดา กลางประพันธ์
นายประเทือง แก้วพิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

995
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370264 อีเมล์: Hinsoong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภาพิชญ์ ฤทธิ์น้ำคำ โทรศัพท์: 0801630078 อีเมล์: supaluk.tangmo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]