โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 3

นางสาววชิราภรณ์ โนนจันทร์
นายสิทธิชัย จักษุบท
นางสาวชินสุมน บุญชู
นายอภินันท์ อภิรัตนะสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

269
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370587 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศรีประไพ ผัดศรี โทรศัพท์: 0837487826 อีเมล์: sriprapai_ps@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]