โรงเรียนบ้านลาดวารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ_ชั้นประถมศึกษาปีที่-1_-ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
คู่มือประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ.

นางพัฒนา ทองการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลาดวารี

นายวิเชียร สมโคตร
นางสาววันวิสาข์ บุญกัณฑ์
นางอิสราภรณ์ บุญเหลือง
นางสาวศิริธนา แสนทวีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,792
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลาดวารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370258 อีเมล์: ladwaree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริธนา แสนทวีสุข โทรศัพท์: 0876483854 อีเมล์: cum_pang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]