ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสมศรี พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสุวรรณวารี

นางสาวแสงรวี แก่นทน
นางสาววาสนา จำปาเทศ
นางณัฐชนันท์พร วงละคร
นายจินต์กวี แสงอรุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-351263 อีเมล์: suwan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจินต์กวี แสงอรุณ โทรศัพท์: 0857441202 อีเมล์: jinkawee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]