โรงเรียนบ้านพลาญชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
5-การขอลาออก
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
1-การรับนักเรียน

นางเรืองรอง สังวิบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพลาญชัย

นายชาญวิทย์ เฉลิมวงค์
นายอภิชิต วงศ์ด้วง
นางสาวปาจารีย์ เพิ่มเพียร
นางสุเพียร กิ่งบัว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพลาญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: plc.school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวี ดวงมุลตรี โทรศัพท์: 0952922364 อีเมล์: wipawee0412@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]