โรงเรียนบ้านคำก้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน:การขอใช้บริการด้านสถานที่
คู่มือประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน:การขอลาออก
คู่มือประชาชน:การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือประชาชน:การขอย้ายนักเรียนออก
คู่มือประชาชน:การขอย้ายนักเรียน
คู่มือประชาชน:การรับนักเรียนในสังกัดของพสฐ

นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำก้อม

นางสาวกิติยา คำวงศ์
นางมณฑาทิพย์ แดงสุข
นางนฤมล เรืองกระโทก
นางปัทมาภรณ์ หุ่นประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำก้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-850040 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยา ฉัตรสุวรรณ โทรศัพท์: 045850040 อีเมล์: guitar.kittiya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]