• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายครองศิลป์ แสนทวีสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวริษฐา อินทนา

 • นางบุษบา ชุมทอก

 • นางสาวจริยา โคษา

 • นายทองลา นาคำมูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,513
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-307232 อีเมล์: kogchamrae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไกรสร สายเพ็ชร โทรศัพท์: 0990301074 อีเมล์: Kraison_Joe0802@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]